Vay-Kastély - Berkesz - KASTELYOK.COM

Vay-Kastély

A Szabolcs megye egykori alispánja által elkezdett építkezést - a kastélyhoz gazdasági épületeket is tartoznak - fia, a grófi rangra emelt Ábrahám fejezte be. (Vay Ábrahám a Magyar Tudományos Akadémia egyik alapítója volt. Az 1825. évi országgyűlésen - Széchenyi István után másodikként - 8000 forinttal járult hozzá a költségekhez.) Forrás: Vay-Kastély


Saját tapasztalataink

Itt még sajnos nem jártunk.